گوهر مراد (کتاب) – ویکی شیعه

اگر شما هم از کتاب خوانان حرفهای هستید، احتمالا بارها برایتان پیش آمده که نوشته ای را از فروشگاهی به صورت حضوری خریداری کنید اما هنگامی که به منزل بازگشتید و مشغول مطالعه آن شدید، متوجه شوید که برخی از صفحات به خوبی چاپ نشده یا به کلی موجود نیست. امروز عرصه بازیهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر ظهور فناوریهای جدید است و در چنین شرایطی، آینده اکوسیستم بازی در کشور در بخشهای مختلف تولید، اقتصاد بازی، مطالعه و بازیپژوهی، نیاز به مراقبت بیشتری دارد. او در پایان این مراسم، مطالعه کتاب «طرح کلی اندیشه اسلامی» را به کتابخوانها توصیه کرد. در عین حال او این احتمال را مطرح میکند که در معجزاتی مثل شنیده شدن تسبیح شنها، تصرف نبی در عالم خارج نباشد، بلکه تصرف او در قوه متخیله افراد باشد. بزرگترین محدودیتی که در جهانی شدن بسیاری از آثار مکتوب در جهان وجود دارد، مساله زبان و ترجمه است. لاهیجی هدف خود را در این کتاب بر آن قرار داده تا طوری بنویسد «که مبتدیان را از اَقربِ طُرُق به مطلب رسانَد و متوسطان را از بَوادی حیرت رهاند، و منتهیان را خزانهٔ نُقودِ معقولات غیر مغشوشه به اوهام و خیالات شدن تواند». داستانِ من به شما کمک میکند تا کتاب خواندن را برای کودکتان به تجربهای فوقالعاده تبدیل کنید.

موضوعی که کتاب مدیریت خود بر آن تاکید میکند. همه میدانیم که بودن عکس کنار محتوا، به فهم هرچه بیشتر مطلب کمک میکند و درک آسانتری را برای دانشآموز رقم میزند. به این شکل دانستههای دانشآموز دچار دوگانگی نمیشود و به خوبی متوجه دروس خواهد شد. پس از پرداخت، به بخش درخواستهای آفلاین کتاب پروفایل کاربری هدایت خواهید شد. دو فصل نخست کتاب در سه بخش مختلف به بررسی روندهای اجتماعی-اقتصادی اختصاص یافته است. اندکی راجع به کتاب بخوانید و با موضوع یا نویسنده آن کمی بیشتر آشنا شوید و حتی بخش هایی از کتاب را نیز بخوانید که ببینید آیا آن را دوست دارید یا نه؟ با توجه به محدودیت بودجۀ اختصاص یافته و سقف اعتباری تعیین شده برای هر استان، اولویت ثبت نام با متقاضیانی است که زودتر اقدام نموده اند. ثبت سفارش آفلاین کتاب، رایگان است. فارغ از اهداف مادی و معنوی ترجمه و چاپ کتاب، یکی از روشهای ارتقای تحصیلی و شغلی را میتوان ترجمه و یا تالیف کتاب دانست. ما در ترجمیک، در طی سالها تجربه در حیطه ترجمه و خدمات مرتبط، به خوبی با نیازها، سوالات و نگرانیهای مشتریان محترم در زمینه ترجمه کتاب آگاه هستیم.

با توجه به حجم کلمات کتاب سفارش شامل ۳۰ درصد تخفیف حجمی خواهد شد. مدتزمان لازم آمادهسازی برای دانلود کتاب، قبل از پرداخت اعلام خواهد شد. هدف هر یک از فصلهای کتاب، ارائه معرفی اولیه، بررسی کاربردهای آن مبحث در حوزه بازی و مروری بر اقدامات انجام شده در کشور است تا مخاطب کتاب با تعاریف پایه هر یک از روندها آشنا شود. کتاب کمک آموزشی باید در ابتدای هر سر فصل نکات مهم و کاربردی داشته باشد تا دانشآموزان با یک نگاه، متوجه تمامی مطلب بشوند. کتاب «روندهای نوظهور در بازیهای دیجیتال» در ۹ فصل روندهای اثرگذار بر صنعت بازی را مورد بررسی قرار داده و در هر فصل به یکی از موضوعات محوری که پیشبینی میشود بر آینده بازی در کشور اثرگذار باشد، پرداخته است. در آئین رونمایی کتاب «روندهای نوظهور در بازیهای دیجیتال» که ساعت ۱۰ یکشنبه ۱۵ اسفند به طور نیمه حضوری در فرهنگسرای رسانه برگزار میشود، ضمن معرفی کتاب و کاربرد روندهای فناورانه و نوظهور در صنعت بازی، لزوم انجام چنین مطالعات و پژوهشهایی در صنعت بازیهای دیجیتال کشور بررسی میشود. فصلهای سوم تا پنجم کتاب به موضوع گسترش کاربردهای بازی در سایر حوزهها و فصلهای شش تا ۹ نیز به تبیین و بررسی روندهای فناورانه میپردازد.

از الطاف بی کران خداوند به بندگان، فرستادن اولیایی است که تمام حقایق را آشکارا می بینند و با زبان دعا و مناجات، آن را برای انسان ها اظهار می کنند؛ از این دو دعا و مناجات، عنایات مهم حق تعالی است که از زبان پاک و الهی ائمه اطهار(ع) صادر شده اند تا انسان ها نیز به مدد آن به اندازه درک فهم، در ساحت الهی وارد شوند، آن را بفهمند و با معبود و محبوب ازلی راز و نیاز کنند. با توجه به گسترش شبکهی اینترنت و نرمافزارهای موبایل، در هر زمان و مکانی امکان دسترسی به مجموعهی بزرگی از کتابهای صوتی وجود دارد. کتاب کمک درسی خوب چه ویژگی هایی دارد؟ وقتی میخواهیم نوشته ای بخریم به چه چیزی بیشتر دقت میکنیم؟ گاهی برایتان پیش می آید که به دنبال یک نوشته نایاب بسیاری از کتابفروشی های حضوری را زیر پا گذاشته اید اما هیچ اثری از آنها پیدا نکرده اید.

دیدگاهتان را بنویسید